Toneelvereniging

Herman Heijermans Olst

DE TONEELVERENIGING VAN OLST-WIJHE

VOOR IEDEREEN

Toneelvereniging Herman Heijermans in een vogelvlucht.

Op 25 maart 1926 werd de Olster Arbeiders toneelvereeniging “Herman Heijermans” opgericht door de heer GJ. Kuiper en de heer AG. Dekker en J. Bouwmeester. Het eerste optreden vond plaats tijdens de viering van het 1 mei feest door de opvoering van 2 propagandastukjes.  Voor zichzelf sprekend 1 mei, de dag der arbeid. Passend in die tijdgeest het tot stand komen van een toneelvereniging voor en met arbeiders door politiek actieve mensen, SDAP-ers, (Sociaal Democratische Arbeiders Partij)  die het toneel als middel zagen om het volk te verheffen en maatschappelijke wantoestanden aan de kaak te stellen.

Vrijbuiters, Overschotje, Schakels, de revue Naar betere tijden, zijn een paar namen van stukken die in de eerste 10 jaar over het voetlicht werden gebracht.

 

Tijdens de 2ewereldoorlog sluit de vereniging zich niet aan bij de Cultuurkamer, vanaf 1942 wordt  Herman Heijermans a.h.w. opgeheven,  in juni 1945 nieuw leven ingeblazen met de inspirerende woorden van de heer Bouwmeester:  ik feliciteer u allen hartelijk met de verlossing  uit de klauwen van het Nazi monster. Er moet aangepakt worden, wij moeten weer met elkaar het politieke en culturele leven helpen opbouwen.

Er treedt in de loop der jaren een nieuw tijdperk aan, waarden en normen veranderen, meer welvaart voor iedereen, meer gelijkheid en gelijk waardigheid onder burgers, de klassen maatschappij verdwijnt langzamerhand. Herman Heijermans krijgt een ander karakter, dit uit zich in het soort van toneelstukken die worden opgevoerd, luchtige blijspelen, thrillers, er wordt meer gelachen en gegriezeld. Na afloop bal, drank, gezelligheid en lol in het bekende hotel/cafe Dalhuizen, nu bekend als het pannenkoekenhuis aan de IJssel.

Begin jaren vijftig verandert ook de naam in Toneel vereniging Herman Heijermans, tot op de dag van vandaag. Er  werden  jaarlijks 2 toneel uitvoeringen op de planken gebracht, in het voor- en najaar.Een greep  uit de stukken, eind jaren 50/60/70  zijn: Jan en An,  Angst om de liefde, Gelouterd, Blijf zitten waar je zit, Op ’n hete zomeravond, het Chinese landhuis, onder regie van mevr. Nijland.

 

Eind van het vorige millennium stopt Dalhuizen, noodgedwongen werd er in Het Oude Postkantoor aan aantal jaren een theatercafe gehouden. Diverse eenakters die dicht op het publiek en zelfs ertussen werden gespeeld, mede nadat eind 1986 een einde kwam aan de repetitie ruimte in café ten Have op de Boskamp.

In 2007 een nieuw onderkomen, het Holstohus, zowel voor de repetities alsook de theatervoorstellingen. De jeugd blijft in Het Olde Postkantoor repeteren totdat het pand in 2015 verkocht word. Ook het theatercafé wordt hier nog enkele jaren in ere gehouden.

In 2004  werd een jeugdafdeling opgezet door Gerida van Gerrevink. Nu niet meer weg te denken, het jeugd toneel is uitgegroeid tot een volwaardige poot van Herman Heijermans. Onderverdeeld in leeftijd repeteert de jeugd voor een jaarlijks optreden in het Holstohus. Hoogtepunt van de jeugdafdeling was de periode 2006 tot en met 2009 waarbij de jeugdleden langs meerdere plaatsten tourden en optraden met de voorstellingen: veilig, kiezen, coma en grenzeloos.

 

Tot slot nog een paar hoogtepunten, Beeld van een man, dit stuk werd 20 keer gespeeld, de musical de Jantjes in 2007. Daarnaast werden meerdere jaren grootschalige openluchtspelen georganiseerd door onze vereniging i.s.m. Muziek- ,zang- en andere toneelverenigingen. De eerste keer in 1991 met Im weisen Rosll, in 1997 Der zigeunerbaron,  in 2002 De Vogelhandler en in 2013 De rovers. Ter ere van het 90-jarig bestaan in 2016 werd het bekendste stuk van Herman Heijermans opgevoerd:  Op hoop van Zegen. In 2022 werd het bijzondere toneelstuk Anne Frank meerdere malen opgevoerd en was een groot succes.

 

Herman Heijermans stoelt op een lange traditie van leden die zich jaren hebben ingezet voor de cultuur van Olst.  Tegelijkertijd leden die zich hebben ingezet voor vernieuwingen, een ander elan, meegaand met de veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij.Nu is Herman Heijermans  een toneelvereniging met leden uit verschillende plaatsen, verschillende denkrichtingen en achtergronden.

Tijdens de repetities gaat het om 1 ding plezier en met elkaar een mooi stuk neerzetten als kleine bijdrage aan de samenhang en cultuur van Olst en omgeving.Op de achtergrond bijna 100 jaar traditie als ondersteunende kracht.